Visor de trucada sense fil

Sistemes de trucada sense fil. Aquests sistemes poden ser utilitzats en restaurants, bars, hotels, hospitals, botigues, atenció de persones grans, etc. Per configurar un sistema sense fil de trucada, s'hauran adquirir els visors LCD (receptors del venedor) i els polsadors de trucada (transmissors del client). La configuració normal és d'un visor LCD (receptor) per diversos mòduls de trucada o polsadors (transmissors). detota manera també és possible configurar més d'un visor LCD, i tots els visors LCD mostressin la mateixa informació de trucada.

La configuració del sistema és fàcil. La instal·lació no requereix cables, ja que la comunicació entre visor LCD i polsadors de trucada es realitza sense fil. Els polsadors s'han de registrar al visor LCD, i assignar a cada polsador un nombre determinat. Aquest nombre pot correspondre con el nombre de taula, nombre d'habitació, nombre de secció, etc., segons el tipus d'aplicació. Quan el client (usuari del polsador o transmissor) prem la tecla, la informació es mostra a la pantalla LCD al qual està rodolí. D'aquesta manera el venedor pot realitzar les accions oportunes per a prestar l'atenció necessària al client.

4   Productes