Perllongador de senyal de video

Dispositius per prolongar el senyal de video a disténcies superiors a les permeses pels estàndards més populars.

49   Productes