Il·luminació LED per fibra òptica

Il · luminació LED amb propagació a través de fibra òptica. La combinació de fibra òptica amb un generador de llum LED, aconsegueix efectes espectaculars i són moltes les seves aplicacions. El sistema consisteix en un generador de llum LED (il · luminador) al qual es connecta la fibra òptica. La llum es propaga a través de la fibra òptica fins a arribar a l'extrem oposat de la fibra òptica, il · luminant de forma brillant. El generador de llum (il · luminador) ésl'únic component que necessita alimentació elèctrica i pot ser amagat en qualsevol part segura. Els cables de fibra òptica estan aïllats, són segurs, poden anar en exteriors, dins de l'aigua, zones inflamables, i no generen calor per il · luminació. Ideal per il · luminació i decoració, il · luminació d'interiors, confeccionar sostres estrellats, il · luminació de jardins, rètols comercials, etc.

Una instal · laciód'il · luminació LED amb propagació per fibra òptica, requereix dues parts clarament diferenciades:
  1. L'emissor de llum LED (il · luminador LED). Es tracta d'una bombeta LED a la qual es connecta la fibra òptica. L'il · luminador pot ser monocrom (un sol color de llum) o RGB (diversos colors programables mitjançant comandament a distància).
  2. Fes de fibra òptica per la qual es propaga la llum LED generada per l'il · luminador. Pot ser una sola fibra, o bé disposar de múltiples terminacions que divideixen la llum. També pot tenir diferents gruixos de fibra (fibra més gruixuda transmet més llum). I la longitud de la fibra també pot ser variable (fins 4 m hi ha molt poca pèrdua, però a partir de 4 m la pèrdua de llum augmenta).

38   Productes