Inversor per electroluminescència

Inversor o font d'alimentació per cable electroluminescent. L'inversor proporciona l'energia perquè els cables electroluminescents emetin llum. Els inversors es classifiquen per tipus (piles o corrent VAC), i per la longitud de cable que suporten.

11   Productes