Gestió de cues i esperes

Sistemes per a gestió de cues de persones. Es poden encadenar diversos pals mitjançant diversos cordons, per crear el disseny de gestió de cues apropiat per a cada necessitat. Sistema versàtil que permet gestionar cues de persones de forma ràpida i eficaç. Sistemes de gestió de cues mitjançant pals de cinta retraíble, de corda, cadena de plàstic, etc. Gamma de sistemes electrònics de "Seu Torn" per ordenar el torn de ser atès.

64   Productes