Extensor de teclat i ratolí

Dispositius que permeten estendre la ubicació del teclat i/o ratolí a una distància molt més gran de l'habitual.

7   Productes