Reacondicionats

Artícles que no poden ser catalogats com a nous però totalment funcionals. A la fitxa del producte, especifiquem l´estat en que es troba el producte. Preus més económics que l'original. Tots els productes Reacondicionats tenen dos anys de garantia.

680   Productes