Multiplicador VGA

Multiplicadors de video VGA. A partir d'un senyal de video s'obtenen diverses sortides amb el mateix senyal replicada.

17   Productes